V Vega Team Gaudi (KP 78452)

Vega Team Gaudi (KP 78452) Female

I Parents II Grand Parents III G.Grand Parents
 • Labo vom... (VA(BSZS))
 • 2010-03-07
  SZ-2252448

 • HD / ED Almost Normal - Normal
  DNA Proven.

 • Dux del Maglio (VA(I))
 • 2011-10-10
  LOI-11-162497

 • HD / ED Normal - Normal
  DNA Proven.