Olivia vom die Besten (KP 80164)

Olivia vom die Besten (KP 80164) Female

I Parents II Grand Parents III G.Grand Parents
 • Yugo vom... (V)
 • 2010-07-17
  SZ-2259667

 • HD / ED Normal - Normal
  DNA Proven.

 • Aebby vom... (V)
 • 2006-05-30
  SZ-2185510

 • HD / ED Normal - Normal
  DNA Proven.

 • Apollo vom... (VA (PK))
 • 2011-06-07
  KP 27423

 • HD / ED Normal - Normal
  DNA Proven.

 • Farina vom die... (V)
 • 2013-11-22
  KP 26674

 • HD / ED Severe - Just Permitted
  DNA Proven.