V Fairy vom Royal Star (KP 50026)

Fairy vom Royal Star (KP 50026) Female

I Parents II Grand Parents III G.Grand Parents
 • Sem del Seprio (V)
 • 2009-08-12
  LOI-09-141166

 • HD / ED Normal - Normal
  DNA Proven.

 • Eon von Nimbus (V)
 • 2006-02-27
  SZ-2178274

 • HD / ED Normal - Normal
  DNA Proven.

 • Queen vom... (V)
 • 2004-11-11
  SZ-2154170

 • HD / ED Normal - Normal
  DNA Proven.